AKTUALNOŚCI
uł
  • Konferencja: “Internacjonalizacja przedsiębiorstw”. 21-22 XI 2016 roku
    Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji "Internacjonalizacja przedsiębiorstw", organizowanej przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, która odbędzie się w Łodzi 21-22 XI 2016 roku. Głównym celem konferencji jest wymiana poglądów i wyników badań między "światem nauki" i "światem biznesu", które zostaną "zamknięte" w punktowanej monografii wydanej w 2016 roku; także nawiązywanie kontaktów w celu wspólnych badań i współpracy pomiędzy podmiotami z Polski i ze świata.   Załączniki: formularz zgłoszeniowy - j.polski
  • Zapytanie ofertowe nr. 2/ZO/KWB/2016
    W zawiązku z realizacją projektu „Kobieta w biznesie” uprzejmie informujemy, iż Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia z zakresu usług cateringowych. Szczegółowy opis wymagań został zawarty w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma
  • Zapytanie ofertowe nr. 1/ZO/KWB/2016
    W związku z realizacją projektu „Kobieta w biznesie” uprzejmie informujemy, iż Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia z zakresu prowadzenia szkoleń oraz zajęć warsztatowych . Szczegółowy opis wymagań został zawarty w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
departament doradztwa dla biznesu i sektora publicznego
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.