AKTUALNOŚCI
Flaga Białoruś
  • Możliwości działania na rynku Białoruskim. Spotkanie z przedstawicielami Białorusko – Chińskiego Parku Przemysłowego. 15 grudnia 2016 r. godz. 12.00 Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości.
    Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w spotkaniu z przedstawicielami Białorusko – Chińskiego Parku Przemysłowego. Podczas spotkania członkowie delegacji zagranicznej przedstawią możliwości działania polskich firm na rynku białoruskim oraz instrumenty wsparcia dla biznesu, którymi dysponuje park przemysłowy.   Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie na język polski
  • Warsztaty i szkolenia “Nauka dla Gospodarki”. 12 – 19 grudnia 2016 r.
    W dniach 12-19 grudnia 2016 r. zapraszamy Państwa na cykl spotkań szkoleniowych i warsztatowych organizowanych w ramach wydarzenia, które jako Regionalny Punkt Kontaktowy ds. programów badawczych UE organizujemy każdego roku pod nazwą „Nauka dla Gospodarki”. W tegorocznej edycji zaprojektowaliśmy trzy samodzielne spotkania poprowadzone w zasobach Hali Expo w dniach 12, 13 i 14 grudnia oraz blok dwóch spotkań, które odbędą się w dniu 19 grudnia w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S
  • Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Kobieta w biznesie”.
    Przedstawiamy ostateczną listę rankingową po uwzględnieniu odwołań od ocen Komisjo Oceny Wniosków, osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Kobieta w biznesie”. Osoby zakwalifikowane do otrzymania wsparcia zostaną poinformowane elektronicznie i/lub telefonicznie o terminie podpisania stosownych dokumentów.   Do pobrania: Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia  
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
departament doradztwa dla biznesu i sektora publicznego
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.