AKTUALNOŚCI
Logo ŁIPH nowe(3)
  • Inauguracja cyklu szkoleń “Fabryka Kompetencji” ŁIPH. 6 września 2016 r.
    Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa uruchamia cykl szkoleń dla przedsiębiorców  pt. "FABRYKA KOMPETENCJI."   Założeniem cyklu jest przekazywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do właściwego funkcjonowania firm oraz rozwoju kompetencji nas jako osób zarządzających. Uczestnicy będą  korzystać z wiedzy fachowców, w tym również z firm członkowskich naszej Izby, przekazując ją w formie szkoleń, seminariów lub warsztatów
  • BRUSSELS INNOVA 2016 – Zaproszenie na Międzynarodowe Targi Wynalazczości,Badań Naukowych i Nowych Technologii
    Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza wynalazców i przedsiębiorstwa nowoczesnych technologii do udziału w 65. Jubileuszowych Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA 2016, które odbędą się w dniach 17 - 19 listopada 2016 r
  • WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU “KOBIETA W BIZNESIE”
    Uprzejmie informujemy, że w wyniku prac członków Komisji Kwalifikacyjnej sporządzona została lista osób zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do II etapu rekrutacji do projektu "Kobieta w biznesie".   Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacji zostaną poinformowane niebawem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto zawiadamiamy, iż od wyników oceny formularzy zgłoszeniowych przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie Rekrutacji.   Zał
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
departament doradztwa dla biznesu i sektora publicznego
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.