AKTUALNOŚCI
Budżet obywatelski WŁ
  • Budżet Obywatelski Województwa Łódzkiego – Zapraszamy do zgłaszania inicjatyw.
    Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018 -  5 mln. zł na pomysły mieszkańców.   Zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego do zgłaszania inicjatyw do budżetu obywatelskiego. Oczekiwane są w szczególności projekty społeczne, prozdrowotne, kulturalne, edukacyjne, sportowe, turystyczne lub ekologiczne
  • Konferencja Łódzkie Usługi Rozwojowe – 28 czerwca 2017 r. Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości
    Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Polska Izba Firm Szkoleniowych zapraszają podmioty świadczące usługi rozwojowe (m.in
  • OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO OTRZYMANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU “KOBIETA W BIZNESIE”
    Przedstawiamy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu "Kobieta w biznesie" po uwzględnieniu odwołań od ocen Komisji Oceny Wniosków. Osoby zakwalifikowane do otrzymania wsparcia zostaną poinformowane elektronicznie i/lub telefonicznie o terminie podpisania stosownych dokumentów.  Ostateczna lista osób zakwalifikowanych
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
departament doradztwa dla biznesu i sektora publicznego
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.