KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Newsletter ŁARR

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Łodzi (dalej ŁARR SA) z siedzibą w Łodzi przy ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, w celu komunikacji związanej z wysyłką newslettera, archiwizacji danych oraz do celów marketingowo-reklamowych związanych z działalnością ŁARR SA i podmiotów współpracujących.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmian.), mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania a także żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny.

Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez ŁARR SA na wyżej podany adres elektroniczny (e-mail) zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422).

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.