KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Pożyczki na start

 pokl wup ue logo

Projekt „Od pomysłu do biznesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

ZMIANA OPROCENTOWANIA ORAZ UPROSZCZENIE DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH “Od Pomysłu do Biznesu”

 

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż został uproszczony wniosek pożyczkowy w ramach projektu “Od pomysłu do biznesu”. Począwszy od dnia 05.06.2017 r. zmianie ulegają następujące dokumenty Regulamin, Wniosek o udzielnie pożyczki, Tabela oprocentowania, Karta oceny wniosku.

Miło nam poinformować, że od dnia 1 września 2018 r. nastąpiła zmiana oprocentowania pożyczki na 0,1%

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego oferuje w ramach projektu “Od pomysłu do biznesu” (Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) preferencyjne
pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego.

 

 

 

Dokumenty aplikacyjne można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem: 

http://larr.pl/pozyczki-na-start/pobierz-i-przygotuj-dokumenty-od-pomyslu-do-biznesu/

 

 

NA JAKICH WARUNKACH UDZIELANE SĄ POŻYCZKI? 

 • 10 000 zł – 50 000 zł

 • bez wkładu własnego

 • max 60 miesięcy
 • max 3 miesiące karencji w spłacie kapitału

 KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POŻYCZKĘ?

 • osoby pracujące

 •  studenci

 • osoby bezrobotne

 • osoby planujące rozpocząć działalność gospodarcza na terenie województwa łódzkiego

 • osoby, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy

 NA JAKIE CELE MOŻNA PRZEZNACZYĆ POŻYCZKĘ ?

 

 • nabycie nieruchomości zabudowanych, wykonanie robót budowlanych

 •  nabycie instalacji maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

 •  nabycie wartości niematerialnych i prawnych przez nabycie patentów, licencji, know-how

 •  nabycie środków transportu, ulotek, banerów reklamowych, wizytówek

 •  nabycie środków obrotowych – do 30% wartości kosztów kwalifikowanych

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

 

 

 

 

Malwina Gajewska

Tel. 42 208 92 43

 

e-mail: m_gajewska@larr.lodz.pl

 

 

  

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.